Seiteninhalt

(76 Adressen)


Büro des Landrats
Stabsfunktion 1.2
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-290
Fax: 08151 148-292
E-Mail: landrat@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF1_2
Zimmer: OG.108


E-Government, Controlling, Web- und Geo-Service
Stabsfunktion 1.4
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-281
Fax: 08151 148-11364
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Kontaktformular: https://www.lk-starnberg.de/kols
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF1_4
Zimmer: OG.203


Allgemeiner Sozialer Dienst
Team 232
Moosstraße 18 b
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-271
Fax: 08151 148-535
E-Mail: fachbereich23@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/232
Zimmer: 230


Ambulante Hilfen
Team 231
Moosstraße 18 b
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-496
Fax: 08151 148-535
E-Mail: fachbereich23@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/231
Zimmer: 258


Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss
Team 235
Moosstraße 18 b
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-402
Fax: 08151 148-535
E-Mail: kinder-jugend-familie@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/235
Zimmer: 252


Asyl, Integration und Migration
Fachbereich 35
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-672
Fax: 08151 148-11672
E-Mail: asyl@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet:
Zimmer: EG.121


Asylrecht
Team 314
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-335
Fax: 08151 148-11335
E-Mail: abh-asyl@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/314
Zimmer: Anmeldung im ServiceBüro 31, Raum: EG.183
(Anmeldung)Aufenthaltsbeendigung und Staatsangehörigkeit
Team 315
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-336
Fax: 08151 148-11336
E-Mail: abh-abm@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/315
Zimmer: Anmeldung im ServiceBüro 31, Raum: EG.183
(Anmeldung)Aufenthaltsrecht
Team 313
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-334
Fax: 08151 148-11330
E-Mail: abh-aufenthalt@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/313
Zimmer: Anmeldung im ServiceBüro 31, Raum: EG.183
(Anmeldung)Ausländerwesen
Fachbereich 31
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Kontaktformular: https://www.lk-starnberg.de/kofm
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/31
Zimmer: Anmeldung im ServiceBüro 31, Raum: EG.183
(Anmeldung)Bauen - Verwaltung und Technik
Geschäftsbereich 4
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-450
Fax: 08151 148-531
E-Mail: bauwesen@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/GB4
Zimmer: 283


Bauleitplanung und Sonderaufgaben
Fachbereich 41
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-450
Fax: 08151 148-531
E-Mail: bauwesen@LRA-starnberg.de
Internet: www.lk-starnberg.de/41
Zimmer: 283
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de


Bautechnik, Bauunterhalt
Team 12.22
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-382
Fax: 08151 148 11 382
E-Mail: hochbau@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/12_22
Zimmer: OG.122 und OG.123


Bauwesen Verwaltung - Technik
Fachbereich 40
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-450
Fax: 08151 148-531
E-Mail: bauwesen@LRA-starnberg.de
Internet:
Zimmer: 283
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de


Behördenleitung
Landrat
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-250
Fax: 08151 148-490
E-Mail: landrat@LRA-starnberg.de
Zimmer: OG.110
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de


Besondere Soziale Dienste
Team 233
Moosstraße 18 b
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-413
Fax: 08151 148-535
E-Mail: fachbereich23@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/233
Zimmer: 258 i


Brandschutzdienststelle
Stabsfunktion 3.1
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-186
E-Mail: brandschutz@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF3_1
Zimmer: EG.115


BürgerService (T2)
Team 102
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148 - 148
Fax: 08151 148 - 160
E-Mail: buergerservice@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/102


BürgerService
Fachbereich 10
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148 - 148
Fax: 08151 148 - 160
E-Mail: buergerservice@LRA-Starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/10


BürgerService (T1)
Team 101
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148 - 148
Fax: 08151 148 - 160
E-Mail: buergerservice@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/101


BürgerService (T3)
Team 103
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148 - 148
Fax: 08151 148 - 160
E-Mail: buergerservice@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/101


BürgerService (T4)
Team 104
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148 - 148
Fax: 08151 148 - 160
E-Mail: buergerservice@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/101


Bürgerservice, Beteiligungsmanagement
Geschäftsbereich 1
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-148
Fax: 08151 148-160
E-Mail: buergerservice@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/GB1
Zimmer: EG.176


Energie und Klimaschutz
Stabsfunktion 5.1
Schloßbergstraße 1
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-442
Fax: 08151 148-11442
E-Mail: klimaschutz@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF5_1
Zimmer: 3. Obergeschoss


Erhebungsstelle
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
E-Mail: Zensus2011@lra-starnberg.de
Telefon: 08151 148 - 611 oder -612
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de


Finanzen, Gebäudewirtschaft
Fachbereich Z 12
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-296
Fax: 08151 148-490
E-Mail: finanzwesen@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/Z12
Zimmer: OG.112


Gebäudewirtschaft
Sachbereich 12.2
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-263
Fax: 08151 148-11 263
E-Mail: gebaeudewirtschaft@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/
Zimmer: OG.126


Geo-Service
1.41 SB
Stabsfunktion 1.4
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-815
(Geo-Service Zentrale Rufnummer)

Fax: 08151 148-11364
E-Mail: geolis@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/gis
Zimmer: OG.204


Geschäftsführung Gutachterausschuss
40.1
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-414
Telefon: 08151 148-421
E-Mail: gutachterausschuss@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: www.lk-starnberg.de
Zimmer: OG.214


Gesundheitliche Beratung und Gesundheitshilfe
Team 322
Dampfschiffstraße 2 a
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-900
Fax: 08151 148-999
E-Mail: gesundheitsamt@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/322


Gesundheitswesen
Fachbereich 32
Dampfschiffstraße 2 a
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-900
Fax: 08151 /148-999
E-Mail: gesundheitsamt@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/321


Gewerbe, Jagd, Gesundheit
Team 341
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-405
Fax: 08151 148-597
E-Mail: gewerbe@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet:
Zimmer: EG.269


Gleichstellungsstelle
Stabsfunktion 1.5
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-607
Fax: 08151 148-11607
E-Mail: gleichstellungsstelle@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF1_5


Haupt- und Personalverwaltung
Fachbereich Z 11
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-233
Fax: 08151 148-303
E-Mail: hauptverwaltung@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/Z11
Zimmer: OG.134


Ideen- und Beschwerdemanagement
Stabsfunktion 1.6
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-150
Fax: 08151 148-160
E-Mail: kritik@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF1_6
Zimmer: EG.146


IKT- Informations- und Kommunikationstechnologie
Team 113
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-444
E-Mail: IT-Verwaltung@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/113
Zimmer: OG.197


Immissionsschutzrecht und staatliches Abfallrecht
Team 503
Schloßbergstraße 1
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-409
Fax: 08151 148-524
E-Mail: immissionsschutz@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Zimmer: 207
Internet: https://www.lk-starnberg.de/503


Infektions- und Umwelthygiene
Team 321
Dampfschiffstraße 2 a
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-900
Fax: 08151 148-999
E-Mail: gesundheitsamt@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/321


Integrierte Sozialplanung
Stabsfunktion 2.1
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-185
Fax: 08151 148-11185
Kontaktformular: https://www.lk-starnberg.de/kofm
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF2_1


Jugendarbeit, Erziehungsberatung und Sport
Fachbereich 24
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-866
Fax: 08151 148-535
E-Mail: jugend@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/24
Zimmer: OG.173


Kämmerei, Liegenschaften
Team 12.11
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-226
Fax: 08151 148-490
E-Mail: finanzwesen@LRA-starnberg.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/12_11
Zimmer: OG.114


Kinder Jugend und Familie
Fachbereich 23
Moosstraße 18 b
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-584
Fax: 08151 148-535
E-Mail: fachbereich23@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/23


Kinder-, Jugend- und Familienberatung
Team 242
Moosstraße 5
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-388
Fax: 08151 148-533
E-Mail: erziehungsberatung@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: www.lk-starnberg.de
Zimmer: Moosstraße 5, 1. Stock


Kommunale und Soziale Angelegenheiten
Geschäftsbereich 2
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-238
Fax: 08151 /148-539
Kontaktformular: https://www.lk-starnberg.de/kofm
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/GB2
Zimmer: OG.153


Kommunalwesen
Fachbereich 20
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-278
Fax: 08151 148-11278
E-Mail: kommunalwesen@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/20
Zimmer: OG.182


Kreiskasse
Team 12.12
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-253
Fax: 08151 148-11 253
E-Mail: kreiskasse@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/12_12
Zimmer: OG.121


Kreisrechnungsprüfung
Stabsfunktion 1.7
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-225
Fax: 08151 148-292
E-Mail: rechnungspruefung@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF1_7
Zimmer: OG.175


Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148 - 0
Fax: 08151 148 - 292
E-Mail: info@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/


Naturschutzrecht und Landschaftspflege
Team 501
Schloßbergstraße 1
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-371
Fax: 08151 148-473
E-Mail: naturschutz@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/501
Zimmer: 2. Obergeschoss


Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Fachbereich 34
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-321
Fax: 08151 148-630
E-Mail: sicherheit-ordnung@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet:
Zimmer: EG.173


Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheits- und Veterinärwesen
Geschäftsbereich 3
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-338
Fax: 08151 148-11 424
E-Mail: sicherheit-ordnung@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/gb3
Zimmer: EG.177


Organisation
Team 114
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-232
Fax: 08151 148-292
E-Mail: organisation@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/114
Zimmer: OG.184


Persönliche Sozialhilfe
Team 222
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-306
Fax: 08151 148-614
E-Mail: soziales@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/222
Zimmer: OG.145


Personalentwicklung
Personalwesen Team 111
Strandbadstr. 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-234
Fax: 08151 148-303
E-Mail: personalentwicklung@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Zimmer: OG.129


Personalwesen
Team 111
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-228
Fax: 08151 148-292
E-Mail: personalservice@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/111
Zimmer: OG.128


Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamt
Stabsfunktion 1.1
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-260
Fax: 08151 148-11250
E-Mail: presse@LRA-starnberg.de
E-Mail: ehrenamt@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF1_1
Zimmer: OG.108


Schulverwaltung, Vergaben, Straßenbauprojekte
Team 12.21
Strandbadstraße 2
82219  Starnberg
E-Mail: schulverwaltung@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/12_21


Sitzungsdienst Kreisgremien
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-360
Fax: 08151 148-11360
E-Mail: sitzungsdienst@LRA-Starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Zimmer: OG.107


Soziale Beratung
Team 224
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
E-Mail: soziale-beratung@LRA-starnberg.de
Internet: www.landkreis-starnberg.de
Zimmer: OG.153


Soziale Hilfen I
Team 221
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-238
Fax: 08151 148-539
E-Mail: soziales@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/221
Zimmer: OG.153


Soziale Hilfen II
Team 223
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
E-Mail: soziales@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/223
Zimmer: OG.149


Sozialwesen
Fachbereich 22
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-238
Fax: 08151 148-11 238
E-Mail: soziales@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/22
Zimmer: OG.153


Staatliche Rechnungsprüfungsstelle
Fachbereich 21
Strandbadstr. 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-0
Fax: 08151 148-292
E-Mail: rechnungspruefung@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/21
Zimmer: die Sachbearbeitung erfolgt dezentral


Umwelt
Geschäftsbereich 5
Schloßbergstraße 1
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-351
Fax: 08151 148-11351
E-Mail: umweltschutz@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/GB5
Zimmer: 301, 3. Obergeschoss


Umweltschutz
Fachbereich 50
Schloßbergstraße 1
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-408
Fax: 08151 148-473
E-Mail: umweltschutz@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/50
Zimmer: 2. Obergeschoss


Verkehrsmanagement
Stabsfunktion 1.8
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-277
Fax: 08151 148-11 277
E-Mail: verkehrsmanagement@LRA-starnberg.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF1_8
Zimmer: OG.291


Verkehrswesen
Fachbereich 30
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-424
Fax: 08151 148-11424
E-Mail: verkehrswesen@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/30


Verwaltungsmodernisierung
Stabsfunktion 1.3
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-290
Fax: 08151 148-292
E-Mail: verwaltungsmodernisierung@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet:
Zimmer: OG.132


Veterinärwesen und gesundheitlicher Verbraucherschutz
Fachbereich 33
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-383
Fax: 08151 148-652
E-Mail: veterinaerwesen@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/33
Zimmer: EG.185


Wasserrecht
Team 502
Postadresse: Strandbadstraße 2, 82319 Starnberg
Schloßbergstraße 1
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-359
Fax: 08151 148-473
E-Mail: wasserrecht@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Zimmer: 2. Obergeschoss
Internet: https://www.lk-starnberg.de/502


Web-Service
Stabsfunktion 1.4
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-815
(Web-Service Zentrale)

Fax: 08151 148-11364
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Kontaktformular: https://www.lk-starnberg.de/kols
Internet: http://www.lk-starnberg.de
Zimmer: OG.202


Wirtschaftliche Jugendhilfe
Team 234
Moosstraße 18 b
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-513
Fax: 08151 148-11513
E-Mail: fachbereich23@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/234
Zimmer: 261


Wohnraumförderung
Fachbereich 42
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-488
Fax: 08151 148-524
E-Mail: wohnraumfoerderung@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/42
Zimmer: 157


ZENSUS-Erhebungsstelle
Stabsfunktion 2.2
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Kontaktformular: https://www.lk-starnberg.de/kofm
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF2_2


Zentrale Angelegenheiten
Geschäftsbereich Z
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-250
Fax: 08151 148-11250
E-Mail: landrat@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/
Zimmer: OG.109


Zentrale Dienste
Team 112
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-219
Fax: 08151 148-292
E-Mail: zentrale-dienste@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/112
Zimmer: EG.114


Zuständige Stelle

Landratsamt Starnberg

Strandbadstraße 2
82319 Starnberg

08151 148 - 0
08151 148 - 292
info@LRA-starnberg.de
DE-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/

Öffnungszeiten

Allgemeine Öffnungszeiten:


Mo., Di., Do. 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Mi. 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr
Fr. 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Der BürgerService öffnet abweichend von den o.g. Öffnungszeiten morgens bereits ab 7.00 Uhr.

Bitte beachten Sie, vorab einen Termin zu vereinbaren!
Kontaktdaten unserer Fachbereiche und Ansprechpartner

Elektronische Kontaktaufnahme:

Nutzen Sie bitte unser:
Kontaktformular


Öffnungszeiten weiterer Fachbereiche